სამუშაო არეალი

ჩვენ ვახორციელებთ პროდუქციის პირდაპირ მიწოდებას და კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი..