ცდები ფერმენტებზე

2015  წელს ოქტომბერ–ნოემბრის თვეში შპს „უნივერსალ სერვის კომპანის: მთავარი ტექნოლოგის ქეთო ტიკარაზეს მიერ ქარხანა  „ასაკანელი ძმების“ ლაბორატორიაში ჩატარებული იქნა “AB Enzymes” წარმოების ღვინის ფერმენტების გამოცდა. ფერმენტების გამოცდა გრძელდებოდა 15ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით და მიმდინარეობდა ქარხნის მთავარი ტექნოლოგისა და მთავარი ლაბორანტის მეთვალყურეობისა და დაკვირვების ქვეშ. გამოცდის პერიოდში “AB Enzymes” წარმოების ღვინის ფერმენტებმა აჩვენა საუკეთესო შედეგები ყველა იმ პროცესებში, რომლებშიც მოხდა მათი გამოყენება და გამოცდა. ამაზე მეტყველებს ქარხნის მიერ გაცემული დასკვნა ფერმენტების გამოცდის შესახებ.